Trúng thầu dự án "Chương trình phát triển nguồn nhân lực Y tế"

05:07' CH - Thứ bảy, 18/01/2014

Ngày 18/01/2014, Hanoi Software đón nhận tin vui trúng gói thầu dự án "Chương trình phát triển nguồn nhân lực Y tế"

Gói thầu "Cung cấp phần mềm Cơ sở dữ liệu đào tạo nguồn nhân lực y tế" thuộc dự án "Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế" được triển khai trong vòng 240 ngày.

Đây là thành quả ghi nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn bộ đội dự án Hanoi Software: Bộ phận kinh doanh -Triển khai, Bộ phận Kỹ thuật và các cá nhân, bộ phận hỗ trợ dự án.

Các hạng mục công việc bao gồm:

I. CUNG CẤP HỆ THỐNG QUẢN LÝ CSDL ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ
Phối hợp khảo sát các yêu cầu quản lý hệ CSDL đào tạo nguồn nhân lực y tế
a. Đối tượng khảo sát :
- Cục Công nghệ Khoa học & Đào Tạo bộ Y Tế
- 3 trường điểm trong 18 trường triển khai
b. Nội dung khảo sát :
- Nhu cầu quản lý của bộ Y Tế - Cục Công nghệ Khoa học & Đào tạo bộ Y Tế
- Khả năng cung cấp thông tin của các trường
- Các yêu cầu của người sử dụng đối với hệ thống quản lý CSDL đào tạo nguồn nhân lực y tế
c. Đối tượng tham gia :
- Cán bộ Cục Công nghệ Khoa học & Đào tạo bộ Y Tế
- Cán bộ ( phòng quản lý đào tạo ) tham gia vào việc nhập liệu của 3 trường điểm
- Chuyên viên kỹ thuật của Công ty Hà Nội Software
- Chuyên gia tư vấn
d. Kết quả :
- Bản đánh giá khảo sát chi tiết được sự xác nhận của các bên tham gia.
- Báo cáo cho ban quản lý dự án
Xây dựng chi tiết bản yêu cầu điều chỉnh đối với quản lý hệ CSDL đào tạo nguồn nhân lực y tế
a. Nội dung :
- Xây dựng chi tiết toàn bộ các yêu cầu của hệ thống quản lý CSDL đào tạo nguồn nhân lực y tế
b. Đối tượng tham gia :
- Chuyên gia tư vấn
- Cán bộ kỹ thuật Hà Nội Software
- Cán bộ cục Công nghệ Khoa học & Công nghệ bộ Y Tế
c. Kết quả :
- Bản Yêu cầu chi tiết đối với hệ quản lý CSDL đào tạo nguồn nhân lực Y Tế
- Lập báo cáo cho ban quản lý dự án

Xây dựng bản thiết kế điều chỉnh hệ quản lý CSDL đào tạo nguồn nhân lực Y Tế

Điều chỉnh phần mềm hệ quản lý CSDL đào tạo nguồn nhân lực Y Tế theo bản thiết kế đã được phê duyệt

Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại cục Công nghệ Khoa học & Đào tạo bộ Y tế để cài đặt hệ thống quản lý CSDL Đào tạo nguồn nhân lực Y Tế

Lập báo cáo cho ban quản lý dự án

Chạy thử phần mềm hệ thống quản lý CSDL đào tạo nguồn nhân lực y tế

Điều chỉnh phần mềm sau khi chạy thử nghiệm

Đóng gói và bàn giao phần mềm hệ thống quản lý CSDL đào tạo nhân lực y tế

Triển khai hệ thống quản lý CSDL đào tạo nhân lực y tế ra các trường

Nghiệm thu tổng thể hệ thống quản lý CSDL đào tạo nhân lực y tế

II. HỖ TRỢ BỘ Y TẾ PHỔ BIẾN HỆ THỐNG CSDL VỚI DỮ LIỆU BAN ĐẦU
1. Nội dung:
- Xây dựng bổ sung nội dung đào tạo, nội dung hướng dẫn theo yêu cầu của ban tư vấn để đảm bảo người sử dụng nắm bắt được cách sử dụng phần mềm
- Điều chỉnh bổ sung phần mềm, tài liệu đào tạo, hỗ trợ trực tuyến
2. Đối tượng cùng tham gia:
- Các cán bộ sử dụng của các trường thụ hưởng
- Cán bộ cục Công nghệ Khoa học & Đào tạo bộ Y tế
- Các cán bộ kỹ thuật của Công ty Hà Nội Software
- Cán bộ ban quản lý dự án
- Chuyên gia tư vấn
3. Kết quả :
- Phổ biến hệ thống CSDL với dữ liệu ban đầu đạt được kết quả theo yêu cầu
- Lập báo cáo ban quản lý dự án

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,