Các tiêu chuẩn công nghiệp sử dụng trong Cổng tích hợp VIE Portal

12:42' SA - Thứ bảy, 05/01/2008

Sức mạnh căn bản của Công nghệ Cổng thông tin tích hợp VIE Portal là sử dụng các tiêu chuẩn công nghiệp (industry standards) đã được công bố và thừa nhận trên toàn thế giới để xây dựng hệ thống.

Với việc áp dụng các tiêu chuẩn này, VIE Portal trở thành "giải pháp portal thực thụ" chứ không chỉ là các website thông tin được bổ sung thêm một số thành phần nội dung. Các tiêu chuẩn công nghiệp sử dụng trong VIE Portal bao gồm:

1. Chuẩn về tương tác

VIE Portal sử dụng tiêu chuẩn Portlet API để xây dựng toàn bộ hoạt động tương tác giữa các dịch vụ ứng dụng (trong thuật ngữ của portal gọi là portlet) với nền tảng hệ thống (portal core). Việc sử dụng tiêu chuẩn này cho phép việc phát triển các portlet một cách đơn giản và nhanh chóng, đồng thời người quản trị và người sử dụng có thể chủ động điều chỉnh việc hiển thị thông tin cũng như kết hợp sử dụng các portlet với nhau để đạt được yêu cầu và mục đích công việc. Với chuẩn tương tác này, việc bổ sung thêm các thành phần dịch vụ ứng dụng trở thành đơn giản đúng theo nguyên tắc "cắm là chạy" mà không ảnh hưởng đến các thành phần khác.

Trong giai đoạn kế tiếp, VIE Portal sẽ hỗ trợ chuẩn WSRP (Web Services for Remote Portlets) để cho phép đưa các ứng dụng của hãng thứ ba hoạt động từ xa có thể thực thi được trên hệ thống.

2. Chuẩn về ngôn ngữ giao diện:

VIE Portal sử dụng tiêu chuẩn đa ngôn ngữ i18n với nền tảng XML để tách biệt thông tin hiển thị trên giao diện tương tác người dùng ra khỏi mã chương trình, đồng thời cho phép bổ sung không giới hạn loại ngôn ngữ sử dụng cho giao diện mà không phải biên dịch lại, chỉ cần "cắm là chạy".

Hiện tại có 2 ngôn ngữ đang hỗ trợ là Tiếng Việt (vi-VN) và Tiếng Anh (en-US).

3. Chuẩn về xác thực và phân quyền người dùng:

VIE Portal sử dụng thống nhất và xuyên suốt mô hình đăng nhập một cửa (SSO - Single Sign On) để xác thực người dùng và cung cấp thông tin người dùng cũng như các quyền sử dụng cho các dịch vụ ứng dụng trong portal trong quá trình vận hành.

Trong dịch vụ xác thực người dùng, VIE Portal hỗ trợ 3 cách thức xác thực thông qua: tài khoản sẵn có trong hệ thống VIE Portal (built-in account), tài khoản LDAP hoặc tài khoản của Microsoft .NET Passport.

Trong dịch vụ phân quyền, VIE Portal sử dụng tiêu chuẩn phân quyền theo vài trò (role-based authorization) cho phép mở rộng và điều chỉnh quyền sử dụng của người dùng đơn giản và mềm dẻo.

Dịch vụ xác thực và phân quyền được tích hợp ở mức độ nền tảng hệ thống, cho phép lưu trú và di chuyển thông tin nhanh chóng, bảo mật. Đồng thời, VIE Portal cũng đã tích hợp khả năng xác thực mạnh thông qua các cơ chế như: xác thực với mật khẩu sử dụng một lần (one-time password), xác thực đa lớp, xác thực hai chiều bằng hai thiết bị, ...

Với dịch vụ xác thực theo chuẩn công nghiệp LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), VIE Portal đã tích hợp thành công với các sản phẩm thương mại bao gồm: Microsoft Windows Active Directory, Novell Directory Services và Merak LDAP Services.

4. Chuẩn về xuất bản thông tin (content syndication):

VIE Portal sử dụng thống nhất và xuyên suốt nguyên tắc trình bày thông tin bằng mẫu (template) với tiêu chuẩn XML và XSLT (XML Stylesheets Transforming). Với nguyên tắc và tiêu chuẩn này, hệ thống cho phép tuỳ biến thông tin khi hiển thị và các thông tin này có thể thích ứng với tất cả các chủng thiết bị, từ máy tính đến điện thoại di động.

VIE Portal sử dụng chuẩn RSS (Realy Simple Syndication - theo chuẩn Harvard Law RSS 2.0 Specification được mô tả trong IETF RFC 822) và chuẩn ATOM (ATOM Syndication Format v1.0 - được mô tả trong IETF RFC 4287) để xuất bản thông tin cho người dùng cuối đọc nội dung tự động bằng các phần mềm đọc tin (NewsReader) hoặc bằng chính các trình duyệt như FireFox/Internet Explorer 7 hay một số phần mềm quản lý thư điện tử như Microsoft Outlook 2007.

VIE Portal sử dụng chuẩn ATOM để đồng bộ dữ liệu từ nhiều nơi hoặc đồng bộ dữ liệu với các phần mềm quản trị nội dung hay hệ thống khác.

Hiện tại ở Việt Nam, VIE Portal là công nghệ đầu tiên và duy nhất hỗ trợ chuẩn ATOM Syndication Format.

5. Chuẩn về công nghệ nền và ngôn ngữ lập trình:

Toàn bộ mã chương trình của VIE Portal và các dịch vụ ứng dụng được xây dựng trên ngôn ngữ C# (với mã được kiểm soát - managed code) theo quy chuẩn Standard ECMA-334, mã đã biên dịch (compiled code) được dịch thành CLI (Common Language Infrastructure) theo chuẩn Standard ECMA-335. Với việc áp dụng tiêu chuẩn này, VIE Portal có thể triển khai trên nhiều hệ điều hành với các nền tảng ứng dụng khác nhau.

Hiện tại VIE Portal có thể triển khai được trên:

  • Microsoft Windows Server 2000/2003 với máy chủ web IIS và Microsoft .NET Framework.
  • Linux/Unix với máy chủ web Apache 2.0 và Mono Framework

Trong VIE Portal, hệ thống nền (portal core) và các dịch vụ ứng dụng sẽ làm việc tập trung với thành phần kết nối cơ sở dữ liệu (data access component) khi có nhu cầu tương tác với máy chủ CSDL để đảm bảo tính độc lập và tương thích cao.

VIE Portal áp dụng tiêu chuẩn độc lập với nền tảng (independent platform) và NHibernate pattern, Factory pattern đối với thành phần kết nối CSDL để đảm bảo tốc độ thực thi, triển khai đơn giản và độc lập. Chính vì vậy, khi thay đổi phần mềm máy chủ CSDL thì không cần phải viết lại mã chương trình cho hệ thống nền cũng như các dịch vụ ứng dụng.

Hiện tại VIE Portal hỗ trợ cho các loại máy chủ CSDL sau:

  • Microsoft SQL Server
  • MySQL v5.x
  • IBM DB2
  • Oracle Database Server
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,