Lĩnh vực áp dụng đối với Cổng tích hợp VIE Portal

11:19' CH - Thứ sáu, 04/01/2008

Là giải pháp công nghệ trên nền trảng Web & Internet, VIE Portal có thể triển khai và áp dụng/sử dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau với nhiều quy mô và cấp độ sử dụng khác nhau. Tuy vậy, để tận dụng được toàn bộ sức mạnh của VIE Portal và thu được nguồn lợi lớn nhất, hệ thống thông tin cần có ít nhất một trong các đặc tính/tính chất sau:

  • Khối lượng dữ liệu lớn
  • Số lượng người sử dụng lớn
  • Cần có dịch vụ ứng dụng đa dạng và phong phú
  • Cần vận hành song song nhiều hệ thống thông tin đồng thời
  • Yêu cầu trao đổi - tương tác nhiều chiều.
  • Triển khai và sử dụng phân tán trên nhiều khu vực địa lý.
  • Yêu cầu tích hợp hoặc tương tác với hệ thống thông tin khác (legacy system/external software)
  • Yêu cầu tác nghiệp/điều hành hoặc chia sẻ thông tin theo nhiều chiều với nghiệp vụ phức tạp.

Hoặc có thể áp dụng VIE Portal để xây dựng một giải pháp công nghệ phục vụ cho hoạt động với nghiệp vụ đặc thù riêng hay phù hợp với một hoặc nhiều giải pháp portal.

Hiện tại, Hanoi Software JSC đã tích hợp và tối ưu từ các thành phần dịch vụ của Công nghệ Cổng thông tin tích hợp VIE Portal để đưa ra các giải pháp chuyên biệt cho một số lĩnh vực cụ thể. Các giải pháp chuyên biệt đã và đang được cung cấp cho các khách hàng và đối tác, đồng thời được điều chỉnh và hoàn thiện từng ngày.

VIE Portal webConnect
Giải pháp chuyên biệt cho website thông tin

VIE Portal Shopon
Giải pháp chuyên biệt cho thương mại điện tử

VIE Portal Press
Giải pháp chuyên biệt cho báo điện tử

VIE Portal Travel
Giải pháp chuyên biệt cho dịch vụ du lịch - khách sạn trực tuyến

VIE Portal Dashboard
Giải pháp chuyên biệt cho quản trị điều hành tác nghiệp nội bộ trong doanh nghiệp và tổ chức.
Tích hợp sẵn các module chia sẻ dữ liệu, quản trị dự án, quan hệ khách hàng

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin hoặc để yêu cầu xây dựng giải pháp riêng cho bạn, để bạn cảm nhận sự khác biệt và hiệu quả.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,