Hội nhân tài nhân lực Việt Nam

03:22' CH - Thứ ba, 08/01/2008

Giới thiệu Hội nhân tài nhân lực Việt Nam:

Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam là một tổ chức khoa học xã hội tự nguyện của công dân Việt Nam, hoạt động nhằm phát triển nguồn nhân lực, nhân tài. Mục đích của Hội là tập hợp và đoàn kết các nhà khoa học, nhà quản lý, công dân có tâm huyết với sự nghiệp khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài ở Việt Nam để cùng nhau trao đổi hợp tác nhằm phát triển sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hoạt động của Hội không nhằm mục đích lợi nhuận.

Địa chỉ Website www.nhantai.org.vn

Hội nhân tài nhân lực Việt Nam
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,